Aktuelt

Kaster over 700 tonn søppel langs vegene hvert år

En fersk undersøkelse av utvalgte vegstrekninger avslører at norske bilveger har et stort problem med forsøpling. Resultatene understreker behovet for tiltak for å møte denne utfordringen og sikre at vegene forblir rene og ryddige. Kartleggingen er den mest dyptgående undersøkelsen om forsøpling langs veg utført i Norge.

Les mer »

Ny seniorkonsulent med solid erfaring fra avfallsbransjen

Norwaste styrker sitt team med en tungvekter innen avfallsbransjen. Toralf har 10 års erfaring som konsulent og 30 år i BIR med utvikling av tjenester, etablering av behandlingsanlegg og oppfølging av rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt.

Les mer »

Hvordan løse utfordringer med avløpsslam i India?

India står overfor en betydelig utfordring med håndtering av avløpsslam. Norwaste har i et Norad-finansiert prosjekt laget en slamstrategi og evaluert behandlingsmetoder og verdikjeder for slam som del av et nasjonalt prosjekt for Ganges-elven.

Les mer »

Kurs i avfall og biologiske faktorer

Kravene til kartlegging og beskyttelse av biologiske faktorer gjelder på mange områder for de som jobber med ulike typer avfall. Dette kurset gir deg innsikt til å vite hva som gjelder og hva som kan gjøres.

Les mer »

NORWASTE FLYTTER OG UTVIDER

Norwaste flyttet i sommer inn i nye og større lokaler i Øvre Vollgate 13, og har fra august utvidet rådgivningsteamet med to personer.

Les mer »

Renovasjonstjenesten – penger å spare?

I en tid med økte kostnader forventer man økt fokus også på kommunale gebyrer. Med underliggende kostnadsvekst og økte krav til kildesortering er behovet for kostnadsbesparelser stort.

Les mer »

Gir sirkulærøkonomien økt sjøtransport?

Økte krav til kildesortering og etterbehandling endrer transportbehov og verdikjeder for avfallsstrømmene. Norwaste utreder mulighetsrommet for samarbeid mellom havner og avfallsbesittere for å få en kostnads- og klimaeffektiv logistikk

Les mer »
nb_NONO