Norwaste lansert med brask og bram

Opprettelsen av Norwaste samlet en rekke beslutningstakere fra bransjen til en kort markering på seilskuten Vega.