Tittelbilde rapport om pyrolyse av blandet plast

Report: Possibilities for pyrolysis of mixed plastics

Norwaste har undersøkt muligheter for materialgjenvinning av blandet plast med pyrolyse på oppdrag fra Handelens Miljøfond.