Can residential waste in Addis Ababa replace coal in local cement production?

Norwaste har vært i Etiopia og ledet en avfallsanalyse i samarbeid med Penda Paper.