Henrik Lystad

Norwaste assists the Port of Oslo with waste transport by sea

Norwaste samarbeider med fire norske havner for å se på om skipstrafikken kan effektivisere avfalls- og gjenvinningsbransjen. Oslo Havn KF har tatt initiativ til et prosjekt som er navngitt Kysttransport II og er finansiert med statlig støtte.  Prosjektet ønsker å identifisere kysttransportens potensiale for en transporteffektivisering av avfall og resirkulerte råvarer og muligheten for reduserte

Norwaste assists the Port of Oslo with waste transport by sea Read More »

en_USEN