Introductory course in waste and recycling
Norwaste offers an effective half-day introductory course aimed at new employees in the industry, board members and others who deal with waste and recycling.

Kurset bygger rundt seniorkompetansen til Bjørn Kopstad og Henrik Lystad, som fra hver sine ståsted dekker bransjen på de fleste områdene og har lang erfaring med kurs- og foredragsvirksomhet. Vi legger opp til kurs ca hvert kvartal, forholdsvis digitalt, men vil se an behovet for gjennomføring i fysiske lokaler.

Tema for kurset som vil gå over 5 timer med pauser vil blant annet være:

  • The players in the waste and recycling industry
  • Waste regulations and development in framework conditions
  • Producer responsibility
  • Collection and collection solutions
  • Sorting and other pre-treatment
  • Recycling methods
  • Technological solutions
  • Digitization and other disruptive trends

Påmelding til neste kurs

  • 25. april kl 09-14 – digitally 
  • 5. september

Deltakerpris er 3.950. Contact for group discount (from 5 people) and offer of internal courses.

 Etter oppstarten sommeren 2021 har vi gjennomført flere kurs med gode tilbakemeldinger. Figurene over viser tilbakemeldinger både på innhold og gjennomføring samlet sett.

More info: 

Several
articles

en_USEN