WE OFFER

With our unique experience and expertise, Norwaste can offer a wide range of consulting services, see examples here:

Kurs

Vi tilbyr ulike kurs og  gjerne skreddersydde for din renovasjonsbedrift. Vi har i dag tre kurs. Introduksjonskurs til avfall- og gjenvinningsbransjen hvor målgruppen er for eksempel nyansatte, bærekraftansvarlige og  styremøterepresentanter i avfallsselskaper. Vi har også utviklet et kurs om “Biologiske faktorer i avfall og gjenvinningsbransjen” for å øke kompetanse og bevisstheten for  de som jobber i bransjen.  Kurset om “Lukt – risiko, rensing og håndtering” er for alle som arbeider med luktforurensing som statsforvaltningen og for anlegg der lukt er en utfordring. 

The waste market

Waste management is covered by a large set of regulations. The different types of waste are handled in different value chains. Good or less good. What is waste to one can become valuable commodity for another. Achieving good value chains, the stakeholders and the market requires in-depth overview, understanding and knowledge of waste, recycled raw materials and the market. Norwaste will help your business succeed. Whether you want to add value to your waste or by-products and become recycled raw materials in a circular economy, improve your waste management, or develop new markets, we can help you.

Waste management in a circular economy

Waste management is a complicated industry. New technology offers great opportunities for new and better value chains, whether in terms of collection, sorting, processing or marketing. Norwaste has knowledge of framework conditions, technological solutions, waste value chains and the market for recycled raw materials so that you can succeed with your business.

Public stakeholders

With our long experience of state and municipal decision-making processes, we can make a difference for authorities and municipalities and municipal waste companies, whether the need is related to regulatory development, municipal waste plans or other plans and procurements.

Waste management globally

In many parts of the world, the challenges surrounding waste management are significant. Lack of collection and a sound and sustainable waste treatment cause plastic to spill onto the sea and is the largest source of marine waste globally. The need to put in place systems for collection and handling of waste resources is urgent. At the same time, the infrastructure is deficient, and a large informal sector is in many places the only contributor to recycling. Norwaste has the knowledge to understand complicated structures and to help projects succeed.

Projects

Kurs i avfall og biologiske faktorer

Kravene til kartlegging og beskyttelse av biologiske faktorer gjelder på mange områder for de som jobber med ulike typer avfall. Dette kurset gir deg innsikt til å vite hva som gjelder og hva som kan gjøres.

Read more »
en_USEN