WE OFFER

With our unique experience and expertise, Norwaste can offer a wide range of consulting services, see examples here:

Waste characterization

The Waste Regulation requires the separation of plastic and food waste and aims to achieve an increasing rate of waste separation between 2025 and 2035. The Norwegian Environment Agency recommends that municipalities conduct waste characterization analyses regularly to gather sufficient knowledge about the proportion of incorrectly sorted waste, especially during significant changes in waste management practices. Over the past few years, Norwaste has developed capacity and expertise in waste characterization analysis and supports municipalities in conducting such analyses and calculating separation rates. This can involve varying degrees of involvement, based on the preferences of the municipalities or waste management companies.

The waste market

Avfallshåndtering er omfattet av et stort regelverk. De ulike avfallstypene håndteres i ulike verdikjeder. Gode eller mindre gode. Det som er avfall for den ene kan bli verdifull råvare for en annen. For å etablere solide verdikjeder, er det nødvendig med grundig innsikt, forståelse og kompetanse innen avfall, resirkulerte materialer og markedet. Norwaste vil bidra til til at din virksomhet kan lykkes. Enten du ønsker å øke verdien av ditt avfall eller biprodukter ved å gjøre dem til resirkulerte råvarer i en sirkulær økonomi, forbedre din avfallshåndtering, eller utvikle nye markeder. 

Waste management in a circular economy

Avfallshåndtering er en komplisert industri. Ny teknologi gir store muligheter for nye og bedre verdikjeder, enten det gjelder innsamling, sortering, behandling og avsetning. Norwaste har kunnskap om rammebetingelser, teknologiske løsninger, avfallets verdikjeder og markedet for resirkulerte råvarer slik at du kan lykkes med din virksomhet.

Public stakeholders

With our long experience of state and municipal decision-making processes, we can make a difference for authorities and municipalities and municipal waste companies, whether the need is related to regulatory development, municipal waste plans or other plans and procurements.

Waste management globally

In many parts of the world, the challenges surrounding waste management are significant. Lack of collection and a sound and sustainable waste treatment cause plastic to spill onto the sea and is the largest source of marine waste globally. The need to put in place systems for collection and handling of waste resources is urgent. At the same time, the infrastructure is deficient, and a large informal sector is in many places the only contributor to recycling. Norwaste has the knowledge to understand complicated structures and to help projects succeed.

Projects

Biosolid strategy in India

India står overfor en betydelig utfordring med håndtering av avløpsslam. Norwaste har i et Norad-finansiert prosjekt laget en slamstrategi og evaluert behandlingsmetoder og verdikjeder for slam som del av et nasjonalt prosjekt for Ganges-elven.

Read more »

Improving Waste Management in Bali 

In line with the rest of Indonesia, Bali has set up mini recycling stations, known as TPS3R, to handle the sorting of recyclable materials such as plastic, glass, and metal.

Read more »
en_USEN