Er du vår nye konsulent?
OSLO - NORWAY - 24.09.2019 -- Official Opening of Oslo Innovation Week. A Plastic Promise - What role can the private sector play? Henrik Lystad and Mari Svenkerud. -- PHOTO: GORM K GAARE *** Local Caption *** .
Norwaste vokser og søker konsulenter.

Norwaste er et raskt voksende konsulentselskap med solid seniorkompetanse i en bransje i sterk vekst.

Norwaste er et ungt og raskt voksende konsulentselskap med ledende seniorkompetanse i en bransje i sterk vekst. Norwaste har solid kunnskap om verdikjedene på forskjellige avfallstyper, enten det er plast, organisk avfall eller andre materialer. Denne kunnskapen er avgjørende for å lykkes med å lukke kretsløp og gjenvinne avfall til råvarer og nye produkter.

Bedre utnyttelse av ressursene i avfallet globalt spiller en sentral rolle i arbeidet mot marin forsøpling, reduserte klimagassutslipp og en sirkulær økonomi i sin helhet.

Med statlige myndigheter, kommunale avfallsselskaper, og private selskaper som oppdragsgivere og flere signaloppdrag i inn- og utland er vi godt rigget for videre vekst. Norwaste jobber målrettet med prosjekter utenfor Norge og Europa.

Som konsulent i Norwaste vil du inngå i et team med en blanding av landets beste eksperter og yngre krefter. Du får muligheten til å forme og gjennomføre interessante og utfordrende oppdrag alene og i team.

Vi søker deg som vil være med på å utvikle et selskap i sterk utvikling, som tar ansvar og som trives med varierte utfordringer.

Sirkulær økonomi er avhengig av kunnskap om kvalitet på avfallsressursene og fungerende verdikjeder.

Arbeidsoppgaver

Avhengig av din kompetanse vil dine arbeidsoppgaver være knyttet til tilbud/markedsføring, gjennomføring og ledelse av oppdrag og kan bestå i prosjektutvikling, kartlegging, feltarbeid, analyse, sammenstilling/rapportskriving, kvalitetssikring og presentasjoner. Reising utenfor Europa kan bli aktuelt. Muligheter for ansvar for å utvikle forretningsområder.

Les mer om stillingsannonsen og søk på stillingen snarest: Klikk her

 

Flere
artikler

nb_NONO