Er du vår nye seniorkonsulent?

Norwaste er et ungt og raskt voksende konsulentselskap med solid seniorkompetanse i en bransje i sterk vekst.

Sirkulær økonomi er avhengig av kunnskap om kvalitet på avfallsressursene og fungerende verdikjeder. Norwaste har kunnskapen som trengs for at våre kunder kan gjøre en forskjell. Vi jobber hver dag for å lukke kretsløpene og gi avfallet mer verdi. Med statlige myndigheter, kommunale avfallsselskaper, og private selskaper som kunder og flere signaloppdrag i inn- og utland er vi godt rigget for videre vekst.

Som seniorkonsulent får du muligheten til å være med på og forme interessante og utfordrende oppdrag rettet inn mot ulike sider av gjenvinning og håndtering av avfall. Utvikling av verdikjeder for plast og tekstiler er bare noen eksempler på prosjekter Norwaste er engasjert i.

Vi søker deg som vil være med på å utvikle et selskap i sterk utvikling, som tar ansvar og som trives med varierte utfordringer.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til tilbud/markedsføring, gjennomføring og ledelse av oppdrag og kan bestå i prosjektutvikling, kartlegging, feltarbeid, analyse, sammenstilling/rapportskriving og kvalitetssikring. Reising utenfor Europa kan bli aktuelt. Muligheter for ansvar for å utvikle forretningsområder.

Kvalifikasjoner

Du har utdannelse innenfor relevant fagområde (master) og lengre (mer enn 5 år) erfaring innen avfall og gjenvinning, gjerne innen avfallstyper som plast. Annen særlig erfaring og kompetanse kan også være relevant. Du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og behersker engelsk godt.

Les mer om stillingsannonsen og søk på stillingen snarest: Klikk her.

nb_NONO
en_USEN nb_NONO