Handelens Miljøfond tildeler Norwaste oppdrag rettet mot plast
Handelens miljøfond plastforsøpling Tromsø
Forsøpling skyldes ofte fulle avfallsbeholdere, her ved fjæren i Tromsø.
Handelens Miljøfond har valgt Norwaste til å gjennomføre tre viktige prosjekter rettet mot redusert plastforsøpling og økt materialgjenvinning av plastavfall.

Handelens Miljøfond har valgt Norwaste til å gjennomføre viktige prosjekter rettet mot redusert plastforsøpling og økt materialgjenvinning av plastavfall.

Kan bedre oppsamlingsløsninger for avfall redusere plastforsøpling i offentlige rom?

For å begrense forsøpling i offentlige rom må man forstå hvilke oppsamlingssystemer for avfall som fungerer, og hvilke som ikke fungerer.

Forsøpling Rundt Avfallsbeholdere er et samarbeidsprosjekt med kommunene Tromsø, Kristiansand og Oslo hvor vi ser om det er sammenheng mellom ulike typer oppsamlingsløsninger for avfall og utilsiktet forsøpling i områdene rundt.

Ved å sammenstille erfaringsdata og utføre kartlegging i offentlige naturområder i Tromsø, Kristiansand og Oslo lager vi et kunnskapsgrunnlag som kommunene kan ta i bruk for å velge nye eller oppgradere gamle oppsamlingsløsninger. Vi skal evaluere effekt mot forsøpling, kostnader knyttet til opprydding og innsamling samt kapasitet. Studien har som mål å redusere plastforsøpling i Norge.

Er materialgjenvinning av blandet plastavfall ved pyrolyse innen rekkevidde?

Neste prosjekt Norwaste utfører med støtte fra Handelens Miljøfond handler om kjemisk resirkulering av blandet plast. Dette materialet, som blant annet utgjør en stor del av plastavfallet kildesortert ved norske hjem og på norske arbeidsplasser blir i dag sendt direkte til forbrenning og energigjenvinning ettersom det er både vanskelig og kostbart å materialgjenvinne.

Prosjektet – et samarbeid mellom Norwaste, ROAF, IVAR og Plastic REVolution Foundation (PRF) – undersøker hvorvidt blandet plast fra sorteringsanlegg og andre plastfraksjoner i Norge kan materialgjenvinnes kjemisk. Ulike plastavfall – som blandet plast fra ettersortering – skal analyseres og vurderes opp mot tilgjengelige pyrolyseprosesser og deres kvalitetskriterier. Vi skal se på flere andre plasttyper og eksisterende renseteknologi egnet som forbehandling før pyrolyse. Prosjektet skal legge til rette for økt materialgjenvinning av plast.

Les også:

Seminar 26 – 27. oktober: Moderne avfallsløsninger

Norwaste feirer 1-års jubileum

Hold deg oppdatert med Norwastes nyhetsbrev og kommende arrangement.

Norwaste’s miniabonnement på konsulenttjenester

Flere
artikler

nb_NONO