Hvordan øke gjenvinningen på Bali
Norwaste har vunnet et internasjonalt anbud om bistand rundt gjenvinningsstasjoner på Bali.

Norwaste ble i høst valgt til å gjennomføre rådgivning rettet inn mot 5 mindre “gjenvinningsstasjoner”, såkalte TPS3R (se faktaramme), i Denpasar, Balis hovedstad i Indonesia. Oppdragsgiver er non-profit-organisasjonen Delterra som samarbeider med lokale myndigheter. Så vidt vi vet konkurrerte vi med konsulentselskaper fra flere kontinenter.

Hva er TPS3R?
“The main concept of waste processing in TPS 3R is to reduce the quantity and/or to improve the characteristics of the waste, which will be further processed in the landfill (TPA).TPS3R is expected to play a role in ensuring the increasingly critical land requirements for the provision of municipal waste landfills. This is in line with the national policy, which is to place landfill at the lowest hierarchy, thus minimizing the residue that will end up in the landfill.”

Med Line Blytt og Bjørn Kopstad stiller Norwaste med helhetlig erfaring og kompetanse innen bioavfall, tradisjonell sortering av plast, papp o.l. samt organisering av anlegg og drift. De fem anleggene tar imot avfall fra ca. 5 500 husholdninger, men har målsetting om å øke til 14 500 husholdninger (ca. 55 000 innbyggere).

Første feltfase av prosjektet ble gjennomført i oktober i år. Her har vi, basert på godt forarbeid fra Delterra, hatt en grundig gjennomgang av alle anlegg. Deretter har vi kommet med forslag til driftsforbedringer og mindre investeringer. Innenfor kompostering har det vært behov for detaljerte råd for å sikre bedre biologiske prosesser, og innen sortering av “tørt” avfall har vi foreslått betydelige endringer i arbeidsopplegg og organisering. Det blir også gjennomført noen investeringer, bl.a. i gravemaskin med sorteringsklo.

Neste feltbesøk skjer våren 2023. Da skal vi måle og evaluere effekten av de tiltakene vi har foreslått tidligere. Vi skal også gi råd om mer langsiktige tiltak, som bl.a. kan bety forslag om re-design av enkelte av anleggene.

Line sjekker kompost

Dette er et nytt spennende oppdrag for Norwaste. Vi ble valgt for vår omfattende erfaring og kompetanse. Ikke minst er det vektlagt at vi har erfaring fra både low-tech og high-tech. En spennende utfordring med et oppdrag som på Bali er at vi kan bruke vår samlede erfaring fra avfallshåndtering i Norge, Europa, Afrika og Asia. Kunsten er å tilpasse seg lokale realiteter med de muligheter og begrensninger det gir.

Norwaste har de siste årene utført en rekke utenlandsoppdrag. I tillegg til tidligere prosjekter i Ghana, deltakelse i Avfall Norges Norad-prosjekt i Indonesia og avfallsundersøkelser i Ethiopia er vi for tiden også engasjert i et prosjekt i India.

Det er behov for bedre organisering og arbeidsopplegg for sorteringen

Flere
artikler

nb_NONO