Kurs i lukt – risiko, rensing og håndtering
Lukt fra ulike typer anlegg kan være en stor belastning for naboer. Lær mer om hvordan håndtere lukt og risiko rundt dette.

Lukt og luktproblemer er dessverre velkjent  i avfall og gjenvinningsbransjen. Norwaste har i samarbeid med Karina Ødegård fra Sintef Norlab utviklet et kurs der hvor vi nettopp går inn i denne problematikken. Kurset tar utgangspunkt i veileder for  luktutslipp som er utgitt av Miljødirektoratet (TA-3019) og på kurset lar vi deltakerne selv komme med innspill og problemstillinger. Kursets formål er å gi en forståelse i hvordan man må planlegge og arbeide for å håndtere luktutslipp herunder luktrensing, internkontrollsystem. Videre er det et mål at deltakerne skal sitte igjen med en forståelse og et begrepsapparat innen  lukt og luktutslipp som bidrar til bedre kommunikasjonen med beslutningstakere, befolkning og naboer. 

Du vil lære om hva er lukt og hvordan man måler lukt, om luktrisikovurdering og begreper innen luktutslipp og spredningsmodellberegninger, identifisering av typiske aktiviteter som gir høy risiko for luktutslipp, hvordan kan man rense lukt, hvordan kan følge opp luktutslipp i internkontrollen  og risikokommunikasjon knyttet til luktutslipp

Kurset passer for: 

  • Driftsledere på avfallsmottak/-anlegg
  • Virksomhetsledere 
  • Miljøforvaltningen 
  • Planleggere i kommunen 

Vi har ikke satt opp konkrete kursdatoer,  men melde dere på om dere er interesserte.  Når vi har fått tilstrekkelig antall ( minimum 5)  interesserte,  vil vi ta kontakt for å finne passende dato. 

Deltakerpris er 5250 kr. Ta kontakt for grupperabatt (fra 5 personer) og tilbud om bedriftsinterne kurs.

Flere
artikler

nb_NONO