Næringslivet anbefaler miljøavtale om engangsplast
SUP committee delivers finished report
Submission of final report from the committee for single use plastic
En arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen har utredet mulighetene for en miljøavtale om visse typer engangsplastprodukter. Norwaste har vært sekretær for arbeidsgruppen.

En arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen har utredet mulighetene for en miljøavtale om visse typer engangsplastprodukter. Norwaste har vært sekretær for arbeidsgruppen.

Rapporten som idag, 1.april 2020 ble oversendt Klima- og miljødepartementet, anbefaler regjeringen å gå inn i forhandlinger med næringslivet om en mulig miljøavtale på plast. EUs engangsplastdirektiv (single use plastic directive) lister opp en rekke tiltak som må iverksettes i EØS-landene. Direktivet åpner for at kravet om forbruksreduksjon (drikkebegre, som kaffekopper, og matbeholdere beregnet på umiddelbart konsum) og utvidet produsentansvar kan løses gjennom forpliktende avtaler med næringslivet. Regjeringen satte derfor ned en arbeidsgruppe for å se nærmere på muligheten for dette, bestående av representanter fra næringsorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene, Hold Norge Rent og WWF.

Rapporten peker på at et første skritt for en avtale vil være å få på plass et rapporteringssystem for å kunne fastslå realistiske mål for forbruksreduksjon. Det foreslås også at en miljøavtale kan utvides til å gjelde flere produkter og flere tiltak enn det direktivet krever.etene rapporterer at de kutter ut unødvendige engangsprodukter som de har funnet ut at de ikke har behov for i servering eller i sortimentet sitt. Serveringssteder går over til servise i porselen, kjeder som selger engangsprodukter fokuserer i større grad på flerbruksvarer og andre alternativer til engangsemballasje. Der hvor det trengs engangsprodukter går flere over til eksisterende alternativer i en rekke andre materialer som ikke er plast. Denne overgangen har vært relativt uproblematisk for produkter som sugerør, rørepinner, bomullspinner og ballongpinner. Det er større utfordringer knyttet til å finne alternativer til bestikk, tallerkener, lokk, korker, kopper og drikkekartong. Det jobbes derfor mye med utvikling og testing av alternativer på akkurat disse produktene. 

De fleste bedriftene jobber aktivt med design for materialgjenvinning. Bevisstheten om dette er i stor grad til stede, og bedriftene oppgir at de ønsker at sine produkter skal gå tilbake inn i kretsløpet. Mange ser på løsninger for å minimere plastemballasje og plast generelt i sitt sortiment. 

Det er stor vilje til omstilling mot redusert bruk av engangsprodukter i plast i næringslivet. Sluttrapporten og tidligere bakgrunnsrapport fra Norwaste viser at det allerede er stor aktivitet for å redusere miljøbelastningen fra produkter i engangsplast. 

Flere
artikler

nb_NONO