Norwaste lansert med brask og bram
Norwaste-teamet
Opprettelsen av Norwaste samlet en rekke beslutningstakere fra bransjen til en kort markering på seilskuten Vega.

Opprettelsen av Norwaste samlet en rekke beslutningstakere fra bransjen til en kort markering på seilskuten Vega.

Norwaste inviterte samarbeidspartnere fra industrien, og ulike sider av avfallsbransjen til en enkel markering av opprettelsen av selskapet på seilskuten Vega som lå til kai i Oslo for anledningen.

Omlag 50 personer trosset et ustabilt junivær og fant veien til Langkaia i Oslo. Med innledere som Erik Solheim, Ketil Kjenseth, Hans Petter Karlsen og Mari Mo Osterheider fikk de frammøtte også en faglig interessant ramme for behovene som finnes i markedet for rådgivningstjenester. Erik Solheim la vekt på de enorme utfordringene som land i det globale sør nå har, og fremhevet at waste management er høyest på miljøagendaen i en rekke land fordi manglende avfallshåndtering er i ferd med å kvele samfunnene. Han løftet også fram eksempler på land og byer i Afrika og India som har klart å snu trenden og som idag fremstår som rene. Erik Solheim har nylig tatt på seg jobben som styreleder i Plastic Revolution Foundation. Stiftelsen skal bygge et pyrolyseanlegg for plastavfall i Accra, hovedstaden i Ghana.

Ketil Kjenseth, leder i Stortingets Energi- og miljøkomite fra Venstre, la vekt på politikkens rolle for å legge til rette for løsninger både nasjonalt og internasjonalt. Avfallsområdet er et område som trenger reguleringer for at positive endringer skal skje. Det pågår en rekke prosesser i regjeringen, blant annet som en oppfølging av Stortingets behandling av avfallsmeldingen. Regjeringen utreder et krav om utsortering av matavfall og plast, og tiltak for å redusere avfallet fra utvalgte engangsartikler i plast er under utredning. Regjeringen jobber også med en strategi for sirkulærøkonomi.

Hans Petter Karlsen, direktør i både Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune, la vekt på kommunens rolle i avfallshåndteringen. Kommunen legger til rette for de riktige valgene og disse får betydning for avfallshåndteringen over lang tid. Oslo har som landets største by sine egne utfordringer, og ligger for tiden et stykke under kravene som EØS-regelverket stiller til Norge om 50 % materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2020. Innen 2025 øker kravene for både husholdningsavfall og lignende avfall fra næringsliv til 55% og stigende til 60% og 65 % innen henholdsvis 2030 og 2035. Oslo jobber med tiltak som skal få opp materialgjenvinningen.

Mari Mo Osterheider i Hold Norge rent, fortalte om den store interessen for strandrydding på årets strandryddeuke, med minst 40 000 strandryddere. Med ryddeportalen samler Hold Norge Rent inn data om strandsøppelet. Det viser seg at også i Norge kommer flere av gjenstandene fra avfall på land og kunnskap om sammenhenger omkring avfallshåndtering og marin forsøpling og løsninger på dette er derfor viktig også i Norge.

Henrik Lystad opplyste at interessen for det nye selskapet har vært overveldende og det har vært svært positiv tilbakemeldinger fra mange hold. Norwaste er allerede involvert i flere oppgaver for statlige myndigheter og avfallsbransjen i inn- og utland. Lystad avsluttet med å love flere nyheter og at Norwaste vil rigge seg for flere oppgaver framover.

Les mer om personene i Norwaste her.

Flere
artikler

nb_NONO