Norwaste på Oslo Innovation Week

Innovative løsninger knyttet til plastutfordringen ga fullt hus under Oslo Innovation Week, Norwaste presenterte erfaringer fra næringslivet.

Oslo Innovation Week arrangeres som en engelskspråklig innovasjonskonferanse i Oslo hver høst under ulike. Et av høstens temaer var “A Plastic Promise – What role can the private sector play?” der næringslivets muligheter for å redusere forbruke av engangsplastprodukter ble belyst. Foran en fullsatt “Amerikalinje” presenterte Norwaste hovedfunnene fra norsk næringsliv sitt arbeid med å redusere utvalgte engangsplastprodukter.

Presentasjonen presenterte funnene i rapporten “Er norsk næringsliv klar for EUs engangsplastdirektiv?”, som baserer seg på intervjuer med et tyvetalls store og mellomstore norske selskaper som omsetter engangsplastprodukter som faller inn under EUs engangsplastdirektiv (SUP-direktivet).
Presentasjonen laster du ned her.
Rapporten laster du ned her.

nb_NONO
en_USEN nb_NONO