Ny seniorkonsulent med solid erfaring fra avfallsbransjen
Norwaste styrker sitt team med en tungvekter innen avfallsbransjen. Toralf har 10 års erfaring som konsulent og 30 år i BIR med utvikling av tjenester, etablering av behandlingsanlegg og oppfølging av rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt.

Toralf kommer  fra stillingen som seniorkonsulent i BIR AS der han har jobbet i 30 år. I bunn har han en sivilingeniør-tittel fra NTH/NTNU. Gjennom årene har han  ledet flere nøkkelinitiativer, inkludert implementeringen av kildesorteringssystemer, konstruksjonen av avfallsbehandlingsanlegg, og påvirkning av rammebetingelser for bransjen. Toralf har også deltatt i en rekke bransjeorganisasjoner og prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. 

Hvorfor valgte du å jobbe i Norwaste?
Etter 30 år i BIR har jeg valgt å gå av med pensjon. Jeg vil likevel følge opp noen oppgaver i BIR på timebasis og ellers arbeide for Norwaste som seniorkonsulent. Norwaste har en spennende blanding av unge, dyktige medarbeidere og seniorpersonell. Jeg tror det er et spennende miljø å være tilknyttet i en tid med store endringer i bransjen. Nye reguleringer treffer oss i høyt tempo og jeg ønsker å bidra med min erfaring og kompetanse. Når samfunnet skal omstilles fra en lineær til en sirkulær økonomi, så står utfordringene i kø, og der kan Norwaste bidra.

Hva ønsker du å utrette i Norwaste?
Samfunnet og velstanden vår er bygget på lineære verdikjeder. Nå ser vi at dette ikke lenger er bærekraftig og det bidrar til naturødeleggelser og klimaendringer. Samfunnet må omstilles til en sirkulær økonomi hvor vi reduserer forbruket av ressursene og sikrer at materialer gjenvinnes til nye produkter og råvarer. Sirkulær økonomi bygger en verdikjede om gangen og det krever tverrfaglig samarbeid og kompetanse. Jeg ønsker å bidra til denne utviklingen gjennom Norwaste og alle oppdragsgivere.

Med sin omfattende erfaring og dedikasjon til bærekraftige og innovative løsninger, forventer vi at Toralf vil spille en viktig rolle i Norwaste sin videre utvikling som ekspertmiljø innen avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi. Hans tilslutning til teamet vil styrke selskapets evne til å møte nye utfordringer og mulighetene innen avfalls- og gjenvinningssektoren.

Flere
artikler

nb_NONO