Norwaste i banebrytende pyrolyseprosjekt i Ghana
Solen titter over et Ghana sterkt preget av plastforurensning.
Forurensning fra plastavfall er et stort problem i Accra, Ghana
Et banebrytende forprosjekt på pyrolyse i regi av Plastic REVolution Foundation skal bidra til redusert forsøpling og bedre avfallshåndtering i Accra, Ghana.

Et banebrytende forprosjekt på pyrolyse  i regi av Plastic REVolution Foundation skal bidra til redusert forsøpling og bedre avfallshåndtering i Accra, Ghana.

At plastforsøpling er en utfordring i land som Ghana er vel kjent. Landet med drøyt 30 millioner innbyggere er blant de mer velstående i Afrika, men har likevel store utfordringer med plastforsøpling. I likhet med andre utviklingsland har ikke Ghana fått på plass et innsamlingsystem som evner å samle inn alt avfall som oppstår og avfallshåndteringen er svært mangelfull. Likevel er det mange gode initiativer i landet. 

Plastic REVolution Foundation, PRF, har her satt seg fore å bygge et pyrolyseanlegg for blandet plastavfall i Ghana. Basert på tidlige analyser ble det raskt slått fast at det viktigste suksesskriteriet for dette prosjektet var tilgang på egnet avfallsråvare. Norwaste har sammen med Seureca (Frankrike) og Systemiq (UK) vært involvert i et forprosjekt som var en feasibility study. Deretter to pilotprosjekter i Accra, hovedstaden i Ghana. Sluttrapporten er nå publisert på sidene til PRF (link til nyhetssak)

I den ene piloten har Norwaste-teamet designet og hatt ansvaret for gjennomføringen av en fullskala sorteringstest på to sorteringsanlegg som er eid av The Jospong Group of Companies, landets ledende avfallsselskap. Videre har Norwaste deltatt operativt på en pilot som gjaldt innsamling av plast fra byens uformelle sektor. Norwaste har utviklet analysepakker tilpasset behovet for kunnskap om plasten og forurensninger.

Norwaste er fortsatt aktive i teamet som arbeider videre med prosjektet i Ghana.

 

Flere
artikler

nb_NONO