Tilgang på råvarer til torvfrie dyrkingsmedier
dyrkingsmedier
Torvfri tomtatproduksjon
Norwaste har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt mengden kommersielt tilgjengelige torvfrie råvarer til dyrkingsmedier.

Norwaste har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt mengden kommersielt tilgjengelige torvfrie råvarer til dyrkingsmedier.

Norwaste fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet å utrede mengden kommersielt tilgjengelige torvfrie råvarer til dyrkingsmedier høsten 2019. Arbeidet inngikk i kunnskapsgrunnlaget til Miljødirektoratet sitt arbeid med å besvare oppdraget fra Klima- og miljødepartementet om å lage et forslag til plan for utfasing av bruk av torv innen 2025 for privatmarkedet og 2030 for proffmarkedet. Miljødirektoratet har nå oversendt sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet med forslag til plan for overgang fra bruk av torvbaserte til torvfrie produkter og foreslår virkemidler for utfasing av bruk av torv i privat- og proffmarkedet.  Norwaste sin rapport er nå å finne på Miljødirektoratets hjemmesider som Miljødirektoratet M-1674|2020. 

Kartleggingen som er gjort av Norwaste viser at det finnes tilstrekkelig tilgang til alternative råvarer til å kunne gjennomføre en utfasing av torv. Imidlertid er det behov for testing i proffmarkedet for å kunne sikre forutsigbare avlinger og at dyrkingsmediene gir tilsvarende eller bedre resultater enn ved yrking i torvbaserte dyrkingsmedier. 

Kartleggingen viser at det er sannsynlig at det vil være tilstrekkelig tilgang på substrater av riktig kvalitet og mengde til å erstatte torv i dyrkingsmedier til privatmarkedet i løpet av en periode på 5 år. –  Det er fortsatt behov for utvikling på kvalitet og mengde av kompostprodukter og andre produkter basert på ulike råvarer, sier Henrik Lystad i Norwaste. – Imidlertid har utviklingen de siste årene vært stor og aktørene i bransjen har signalisert at man har tro på en videre utvikling av torvfrie produkter og substrater til dyrkingsmedier. Også innenfor produkter til proffmarkedet, herunder blant annet gartnerinæringen, foregår det både produktutvikling og uttesting. Her inngår dyrkingsmedier som en innsatsvare i produksjonen og kravet til forutsigbar kvalitet og tilgjengelighet er ekstra høyt. 

Last ned: M1764/2020 «Kommersielt tilgjengelige torvfrie råvarer til
dyrkingsmedier»

Flere
artikler

nb_NONO