Stor interesse for introduksjonskurs og foredrag
Introduksjonskurs i avfall og gjenvinning under Avfall Norges årskonferanse 2022
Norwaste har gjennomført åtte introduksjonskurs i avfall og gjenvinning siden vi startet med introduksjonskurset i 2021 – med svært gode tilbakemeldinger.

I september holdt Norwaste introduksjonskurs i avfall og gjenvinning for hele 70 påmeldte på Avfall Norges årskonferanse. Våre seniorkonsulenter, Henrik Lystad og Bjørn Kopstad introduserte forsamlingen for denne spennende, men kompliserte bransjen.

De fleste introduksjonskursene er digitale eller bedriftsinterne og i 2023 pangstarter vi med et digitalt kurs 4. januar.

Henrik Lystad og Line Blytt holder foredrag på Avfall Norges årskonferanse

I oktober holdt Henrik og Norwaste en webinarserie hos NITO under tittelen “Plast – som nyttemateriale og miljøproblem”. Serien bestod av tre deler og tar for seg hvordan plast produseres og brukes, samt håndteres som avfall eller gjenbrukbar ressurs – og hvilken teknologi som skal til for best mulig utnyttelse. Foredragene er tilgjengelig på YouTube:
Del 1 Slik resirkuleres plast
Del 2 Sorteringsteknologi og materialgjenvinning
Del 3 Plast – et globalt problem som løses globalt?

Hvis du vil vite mer om våre kurs kan du lese mer på linkene under

Meld meg på introkurs 4. januar!

Flere
artikler

nb_NONO