OM OSS

Norwaste ansatte og tilknyttede personer besitter spisskompetanse og bred erfaring som kan hjelpe deg med å ta de riktige beslutningene.

Henrik Lystad

[CEO/Partner]

Henrik Lystad har lang erfaring og inngående kjennskap om bransjen fra 16 år i Avfall Norge. Henrik har vært involvert i rammebetingelser og interessepolitisk arbeid innenfor avfallshåndtering og sirkulær økonomi i Norge og EU. Han har vært involvert i en rekke aktiviteter knyttet til blant annet innsamling av avfall, anskaffelser, utvikling av produsentansvaret, biogass og kompostering, energigjenvinning, materialgjenvinning og deponering, samt marin forsøpling og avfallshåndtering i utviklingsland.

Bjørn Kopstad

[Partner]

Bjørn Kopstad startet i bransjeorganisasjonen MEF tidlig på 1990-tallet, og var som representant for de private avfallsselskapene tett på de politiske prosesser som førte til den nye avfallspolitikken i EU og Norge. Bjørn jobbet deretter nesten 18 år i ulike ledende stillinger i Norsk Gjenvinning/Veolia Miljø-konsernet. Bjørn satt mange år i konsernets ledelse, og har hatt operativt og strategisk ansvar i store deler av avfallets verdikjeder. Bjørns erfaring strekker seg fra fag- og utviklingsansvar for bl.a. plast, via drift av mange operative regioner med salgsavdelinger, kundesenter, transportvirksomhet og sorteringsanlegg til salg av bl.a. returpapir og plast i Europa og Asia. Han bygget også opp konsernets renovasjonsvirksomhet i Norge og Sverige.

Malin Granlund

[Seniorrådgiver]

Malin har 13 års erfaring fra avfallsbransjen, fordelt på 7 år som overingeniør i Oslo kommune Renovasjonsetaten og 6 år som fagrådgiver i Avfall Norge. Hun har jobbet særs mye med farlig avfall og miljøgifter, utfordringer i forbindelse med avfallssug og ledet mange fagprosjekter innenfor farlig avfall og deponi de siste 6 årene. Malin har også vært involvert i arbeid med økt utsortering for materialgjenvinning, miljøriktige anskaffelser, riktig håndtering av bygg- og riveavfall, utvikling av kurs og seminarer, samt kvalitetsledelse i forbindelse med ISO 9001/14001.

Knut Bakkejord

Knut Bakkejord har gjennom 30 år fulgt avfallsbransjen tett og har i tillegg til lang fartstid i Trondheim kommune en bred bakgrunn fra en rekke arbeidsgivere i statlig og privat sektor samt NTNU. I Trondheim har Knut i mange år vært fagansvarlig for avfallshåndteringen i kommunen og har de siste årene vært prosjektleder for utbygging av et ettersorteringsanlegg og tilhørende avfallsstrategi for Midt-Norge, samt ny avfallsplan for Trondheim kommune.

Bård Jørgensen

Bård Jørgensen har vært tilknyttet avfalls- og gjenvinningsbransjen i over 20 år. Han har hatt ansvaret for å bygge opp et helt nytt avfallssystem i Tromsø kommune, inkludert en overgang fra en etat til et moderne offentlig eid aksjeselskap. I tillegg til lang ledererfaring, har han også vært aktiv i utforming av norsk avfallspolitikk, via sine 8 år i Avfall Norges styre. Han har god kunnskap i kommunale omstillingsprosesser, prosjektrelatert innovasjonsarbeid, samt erfaring fra internasjonale prosjekter og konsulentoppdrag.

Ingrid Staveland Reppe

Ingrid Staveland Reppe er student ved NMBU, og har nettopp fullført en bachelorgrad i fornybar energi. Hun jobber nå som Summer Intern, og starter på master i fornybar energi til høsten. Ingrid har i flere år tidligere jobbet på Haugaland Interkommunale Miljøverk, både på anlegg, i bruktbutikk, og de siste årene rettet mot kunderådgivning.

Mari Svenkerud

Mari Svenkerud er student ved NTNU, og har fullført tre av fem år på integrert master i Industriell økonomi og teknologiledelse med Energi og miljø som fordypning. Hun har tidligere studert CSR Management, miljøfilosofi og spansk i Argentina og var akkurat et år på utveksling i Spania. Mari har blant annet erfaring som intern i Avfall Norge, intern i vannrensingsteknologi i Beijing, radiojournalist og programleder i Radio Revolt, fundraiser i Røde Kors og event og markedsførings-manager for FC BAFA i Buenos Aires.

Skriv til oss

Legg igjen en melding så tar vi kontakt.

Ønsker du å jobbe med oss i Norwaste? Velg “Jobb med oss” under “Type henvendelse” og last opp din cv.

nb_NONO
en_USEN nb_NONO