OM OSS

Norwaste ansatte og tilknyttede personer besitter spisskompetanse og bred erfaring som kan hjelpe deg med å ta de riktige beslutningene.

Henrik-lystad

Henrik Lystad

[CEO/Partner]

Henrik Lystad har lang erfaring og inngående kjennskap om bransjen fra 16 år i Avfall Norge. Henrik har vært involvert i rammebetingelser og interessepolitisk arbeid innenfor avfallshåndtering og sirkulær økonomi i Norge og EU. Han har vært involvert i en rekke aktiviteter knyttet til blant annet innsamling av avfall, anskaffelser, utvikling av produsentansvaret, biogass og kompostering, energigjenvinning, materialgjenvinning og deponering, samt marin forsøpling og avfallshåndtering i utviklingsland.

Bjørn-Kopstad

Bjørn Kopstad

[Partner]

Bjørn Kopstad startet i bransjeorganisasjonen MEF tidlig på 1990-tallet, og var som representant for de private avfallsselskapene tett på de politiske prosesser som førte til den nye avfallspolitikken i EU og Norge. Bjørn jobbet deretter nesten 18 år i ulike ledende stillinger i Norsk Gjenvinning/Veolia Miljø-konsernet. Bjørn satt mange år i konsernets ledelse, og har hatt operativt og strategisk ansvar i store deler av avfallets verdikjeder. Bjørns erfaring strekker seg fra fag- og utviklingsansvar for bl.a. plast, via drift av mange operative regioner med salgsavdelinger, kundesenter, transportvirksomhet og sorteringsanlegg til salg av bl.a. returpapir og plast i Europa og Asia. Han bygget også opp konsernets renovasjonsvirksomhet i Norge og Sverige.

IMG-1312 (1)

Line Blytt

[Seniorkonsulent]

Line Blytt har tjue års erfaring med behandling, kvalitet og utnyttelse av organisk avfall. Hun arbeider for å løfte beste håndtering av slam, matavfall og organisk avfall inn på kartet, nasjonalt og internasjonalt. Line ledet prosjektet som sørget for at norske komposteringsanlegg kunne fortsette driften på en hensiktsmessig måte da nye kravene i animaliebiproduktsforskriften ble innført i Norge. Hun har vært forsker ved NMBU og arbeidet ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Mattilsynet, COWI og daglig leder i Aquateam COWI og har lang erfaring med risikovurderinger, miljøundersøkelser, kartlegginger og teknologivurderinger. Med svært god kjennskap til regelverket som setter krav til råstoff, behandling, utslipp og kvalitet på sluttprodukt kan Line identifisere risiko og fallgruver i en tidlig fase slik at ditt prosjekt lykkes.
MicrosoftTeams-image-13-scaled (1)

Amund Aalstad

[Seniorkonsulent]

Amund Aalstad har flere års erfaring som rådgiver for en rekke virksomheter innen daglivarehandel, næringsmiddel- og emballesjeindustri. Tidligere har han fungert som prosjektleder for Circular Packaging Cluster og avdelingssjef for produktutvikling ved Smurfit Kappa i Norge. Han har en omfattende bakgrunn som konsulent innen emballasjeteknologi og emballasjeutvikling, med spesialisering innen forbruksvaremballasje og transportemballasje.  Amund har en kandidatgrad (Cand. Agric.) i næringsmiddelfag fra NLH/NMBU.

Ine Geitung

[Konsulent]

Ine Geitung har en mastergrad i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet i Renovasjons og gjenvinningsetaten i Oslo kommune, der hun hadde ansvar for avfallshåndtering og tjenesteutvikling innen avfallshåndtering. Hun har vært spesielt engasjert i implementeringen av kildesortering i Oslos skoler og bruk av RFID-teknologi i avfallssamling.

IMG_0479

Eskild Mork Aamodt

[Konsulent]

Eskild Mork Aamodt har en mastergrad i International Business fra Copenhagen Business School. Tidligere fungerte han som innkjøpssjef hos Felleskjøpet, hvor hans ansvarsområder omfattet styringen av avfallstjenester samt ledelse av et betydningsfullt prosjekt innen sirkulær landbruksplast. Som prosjektleder for Felleskjøpets sirkulære plastprosjekt har han erfaring fra design av returløsninger, resirkulering av landbruksplast og veldig god kjennskap til produsentansvarsordningen. Videre trådte Eskild inn i AION, hvor han utmerket seg gjennom salg, forretningsutvikling og prosjektledelse. Hans dype forståelse av sirkulærøkonomi og avfallsbransjen gir ham en solid plattform for å fremme bærekraftige forretningsmodeller

Anneli Kolås

[Konsulent]

Anneli har en master i industriell økologi fra NTNU, med bachelor i byggdesign fra UiA. Anneli har deltatt i plukkanalyser for Trondheim kommune og har en masteroppgave om gjenbruk og sirkulær økonomi.

IMG_0483

Emma Rennan

[Juniorkonsulent]

Emma Rennan har en mastergrad i International Environmental Studies fra NMBU. Gjennom studiene har hun tilegnet seg kunnskap fra et bredt spekter av klima- og miljøproblemstillinger. Ved siden av studiene har hun  vært praktikant i miljøstiftelsen ZERO, hvor hun arbeidet hovedsakelig med energisystemer og konferansekoordinering.

Toralf Igesund

[Seniorkonsulent]

Toralf Igesund har mer enn 40 års bransjeerfaring og brenner for innovasjon og samarbeid med oppstartsbedrifter for å bygge sirkulære verdikjeder. Han har tidligere hatt stilling som seniorkonsulent i BIR AS i 30 år. Igesund er sivil ingeniør fra NTH/NTNU. Han har jobbet med innføring av kildesortering, bygging av behandlingsanlegg og påvirkning av rammebetingelser. Igesund har hatt en rekke verv i bransjeorganisasjoner og har deltatt i ulike organisasjoner og prosjekter i inn- og utland. Igesund brenner for innovasjon og samarbeid med oppstartsbedrifter for å bygge sirkulære verdikjeder.

IMG_9876

Trond Børge Sille

[Seniorkonsulent]

Trond Børge Sille har lang erfaring med målrettet forbedringsarbeid og optimalisering av renovasjonskontrakter samt kartlegging av nye potensielle kontraktsområder både i Norge, Sverige og Danmark. Han har også hatt ansvaret for oppstart av nye renovasjonskontrakter. Herunder bestilling av biler, finne egnede lokasjoner, rekruttering av driftsledere og renovatører, og delaktig i ruteplanlegging av nye kontraktsområder. Trond Børge Sille var medlem av Norsk Gjenvinning renovasjons ledergruppe fra 2012 – 2022

 
Knut-Bakkejord

Knut Bakkejord

[Seniorkonsulent]

Knut Bakkejord har gjennom 30 år fulgt avfallsbransjen tett og har i tillegg til lang fartstid i Trondheim kommune en bred bakgrunn fra en rekke arbeidsgivere i statlig og privat sektor samt NTNU. I Trondheim har Knut i mange år vært fagansvarlig for avfallshåndteringen i kommunen og har de siste årene vært prosjektleder for utbygging av et ettersorteringsanlegg og tilhørende avfallsstrategi for Midt-Norge, samt ny avfallsplan for Trondheim kommune.

Skriv til oss

Legg igjen en melding så tar vi kontakt.

Ønsker du å jobbe med oss i Norwaste? Velg «Jobb med oss» under «Type henvendelse» og last opp din cv.

nb_NONO