KOMMENDE KURS

Vi tilbyr ulike kurs, men kan også skreddersy kurs for din bedrift!

Kurset for den nyansatte i avfallsbransjen, eller andre som ønsker en bred innføring innenfor avfall og gjenvinning. Tilegn deg bred kunnskap om bransjen fra våre kursholdere Henrik Lystad og Bjørn Kopstad. Vi tilbyr kurs hvert kvartal. Varighet 5 timer, inkludert pauser.

  • 23. april 2024 (digitalt)
  • 27. august 2024 (digitalt) 

Matavfall og plastemballasje skal kildesorteres i de fleste næringsvirksomheter fra 2023. Lær deg hvordan du kan møte de nye kravene med smarte løsninger. Kurset er lagd i samarbeid med Quality Norway. Passer ikke datoene, kan vi gjennomføre kurs hos din bedrift (for minimum 10 personer)

  • 12. mars 2024 (digitalt)
 

Kravene til kartlegging og beskyttelse av biologiske faktorer gjelder på mange områder for de som jobber med ulike typer avfall. Dette kurset gir deg innsikt til å vite hva som gjelder og hva som kan gjøres. Varighet 3 timer, inkludert pauser og diskusjoner. 

Meld din interesse, dato om kurs kommer.

Les mer om kurset her..

I samarbeid med Karina Ødegård fra Sintef Norlab, har Norwaste utviklet et kurs for å gi en forståelse i hvordan man må planlegge og arbeide for å håndtere luktutslipp herunder luktrensing, internkontollsystem og risikokommunikasjon. Kurset passer for driftsledere på avfallsmottak/-anlegg, virksomhetsledere, miljøforvaltningen og planleggere i kommunen. Meld interesse i skjema under, så tar vi kontakt om kursdato ved nok interesserte (minimum 5 stk).

 

 

Vi er åpne for innspill når det gjelder utvikling av nye kurs. Ta kontakt med post@norwaste.no dersom du ønsker et kurs tilpasset din bedrift.

nb_NONO