Introduksjonskurs i avfall og gjenvinning
Norwaste tilbyr et effektivt halvdags introduksjonskurs rettet mot nyansatte i bransjen, styremedlemmer og andre som har befatning med avfall og gjenvinning.

Kurset bygger rundt seniorkompetansen til Bjørn Kopstad og Henrik Lystad, som fra hver sine ståsted dekker bransjen på de fleste områdene og har lang erfaring med kurs- og foredragsvirksomhet. Vi legger opp til kurs ca hvert kvartal, forholdsvis digitalt, men vil se an behovet for gjennomføring i fysiske lokaler.

Tema for kurset som vil gå over 5 timer med pauser vil blant annet være:

 • Aktørene i avfalls- og gjenvinningsbransjen
 • Avfallsregelverk og utvikling i rammevilkår
 • Produsentansvar
 • Opp- og innsamlingsløsninger
 • Sortering og annen forbehandling
 • Gjenvinningsmetoder
 • Teknologiske løsninger
 • Digitalisering og andre disruptive trender

Påmelding til neste kurs

 • 23. november 2023 (digitalt)
 • 24. januar 2024 (digitalt) 
 • 23. april 2024 (digitalt) 

Deltakerpris er 3.950. Ta kontakt for grupperabatt (fra 5 personer) og tilbud om internkurs.

 Etter oppstarten sommeren 2021 har vi gjennomført flere kurs med gode tilbakemeldinger. Figurene over viser tilbakemeldinger både på innhold og gjennomføring samlet sett.

Flere
artikler

nb_NONO