Norwaste tilbyr et effektivt halvdags introduksjonskurs rettet mot nyansatte i bransjen, styremedlemmer og andre som har befatning med avfall og gjenvinning.

Kurset gir en solid innføring i temaer du kommer bort i som nyansatt i avfalls- og gjenvinningsbransjen eller for deg som har behov for å forstå bransjen bedre. Kurset har vært holdt jevnlig siden 2021, både digitalt og for forsamlinger på opp til 65 personer. Seniorkompetansen til Bjørn Kopstad og Henrik Lystad, som fra hver sine ståsted dekker bransjen på de fleste områdene, gir kurset en unik bredde og faglig dybde. Begge to har lang erfaring med kurs- og foredragsvirksomhet. Kurset settes opp hvert kvartal som digitale arrangementer, hvis ikke noe annet står. Bedriftsinterne og tilpassete kurs på forespørsel.

Tema for kurset som går over 5 timer med pauser er blant annet:

  • Aktørene i avfalls- og gjenvinningsbransjen
  • Avfallsregelverk og utvikling i rammevilkår
  • Produsentansvar
  • Opp- og innsamlingsløsninger
  • Sortering og annen forbehandling
  • Gjenvinningsmetoder
  • Teknologiske løsninger
  • Digitalisering og andre trender

Påmelding til neste kurs

 
  • 27. august 2024 (digitalt)
  • 5. november 2024 (digitalt) 

Deltakerpris er 3.950. Ta kontakt for grupperabatt (fra 5 personer) og tilbud om internkurs.

 Etter oppstarten sommeren 2021 har vi gjennomført flere kurs med gode tilbakemeldinger. Figurene over viser tilbakemeldinger både på innhold og gjennomføring samlet sett.

Flere
artikler

nb_NONO