Introduksjonskurs i avfall og gjenvinning
Norwaste tilbyr et effektivt halvdags introduksjonskurs rettet mot nyansatte i bransjen, styremedlemmer og andre som har befatning med avfall og gjenvinning.


Gå rett til påmelding

Norwaste tilbyr et lavterskel halvdags introduksjonskurs rettet mot nyansatte i bransjen, styremedlemmer og andre som har befatning med bransjen. Etter oppstarten sommeren 2021 har vi gjennomført flere kurs med gode tilbakemeldinger.

Kurset bygger rundt seniorkompetansen til Bjørn Kopstad og Henrik Lystad, som fra hver sine ståsted dekker bransjen på de fleste områdene og har lang erfaring med kurs- og foredragsvirksomhet.

Tema for kurset som vil gå over 5 timer med pauser vil blant annet være:

  • Aktørene i avfalls- og gjenvinningsbransjen
  • Avfallsregelverk og utvikling i rammevilkår
  • Produsentansvar
  • Opp- og innsamlingsløsninger
  • Sortering og annen forbehandling
  • Gjenvinningsmetoder
  • Teknologiske løsninger
  • Digitalisering og andre disruptive trender

Vi starter opp med digitale kurs, men vil se an behovet for gjennomføring i fysiske lokaler. 

Gode tilbakemeldinger
Tilbakemeldinger fra de som har gjennomført introkurset så langt i høst er svært positive, både på innhold og gjennomføring samlet sett, se statistikk nederst på denne siden.

Vi legger opp til kurs ca hvert kvartal, datoer legges ut her fortløpende. Første kommende datoer for introkurset er: 

Deltakerpris er 3.850. Ta kontakt for grupperabatt (fra 5 personer) og tilbud om internkurs.

Mer info: 


Påmelding


Flere
artikler

nb_NONO