Lukt- risiko, rensing og håndtering

Lukt og luktproblemer er  velkjent  i avfall og gjenvinningsbransjen. Norwaste har i samarbeid med Karina Ødegård fra Sintef Norlab utviklet et kurs der hvor vi nettopp går inn i denne problematikken. Kurset tar utgangspunkt i veileder for  luktutslipp som er utgitt av Miljødirektoratet (TA-3019) og på kurset lar vi deltakerne selv komme med innspill og problemstillinger. Kursets formål er å gi en forståelse i hvordan man må planlegge og arbeide for å håndtere luktutslipp herunder luktrensing, internkontrollsystem. Videre er det et mål at deltakerne skal sitte igjen med en forståelse og et begrepsapparat innen  lukt og luktutslipp som bidrar til bedre kommunikasjonen med beslutningstakere, befolkning og naboer.     

Du vil lære om hva er lukt og hvordan man måler lukt, om luktrisikovurdering og begreper innen luktutslipp og spredningsmodellberegninger, identifisering av typiske aktiviteter som gir høy risiko for luktutslipp, hvordan kan man rense lukt, hvordan kan følge opp luktutslipp i internkontrollen  og risikokommunikasjon knyttet til luktutslipp

Kurset passer for: 

  • Driftsledere på avfallsmottak/-anlegg
  • Virksomhetsledere 
  • Miljøforvaltningen 
  • Planleggere i kommunen 

Kurset varer i 5 timer med plass til pauser og diskusjoner fra kl 09:00-14:00.  Alle deltakere får kompetansebevis.

Neste kursdato:

  • 13. november 2024

Meld deg på her 

I februar 2024 arrangerte Avfall Norge et kurs om lukt og luftutfordringer i samarbeid med Norwaste. Kurset fikk svært gode tilbakemeldinger. Les mer om dette her. 

Flere
artikler

nb_NONO