Kurs i avfall og biologiske faktorer
Kravene til kartlegging og beskyttelse av biologiske faktorer gjelder på mange områder for de som jobber med ulike typer avfall. Dette kurset gir deg innsikt til å vite hva som gjelder og hva som kan gjøres.

Norwaste vil bidra til et forsvarlig arbeidsmiljø for de som arbeider i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Vår kunnskap og erfaring om biologi og biologiske faktorer i din arbeidshverdag vil kunne bidra til at du kan settes i stand til å beskytte deg og dine kolleger. Vi vet at innsamling, sortering og andre former for behandling av avfall kan føre til høye konsentrasjoner av bio-aerosoler med støv, døde og levende bakterier og soppsporer i luften og økt kompetanse kan bidra til å bedre din hverdag. Kurset tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven og forskrift om utførelse av arbeid, herunder  “biologiske risikofaktorer”  og “arbeid som kan medføre eksponering”. På kurset lar vi deltakerne selv komme med innspill og problemstillinger.

Kursets formål er å gi en forståelse i hvordan man bør planlegge og arbeide for å håndtere avfall som har biologiske faktorer som kan gi smitterisiko og sykdom. Videre er det et mål at deltakerne skal sitte igjen med en forståelse og et begrepsapparat innen biologiske faktorer og for å vite når man bør ta et skritt tilbake og øke beskyttelsesgraden.

Kurset varer i 3 timer med plass til pauser og diskusjoner.

  • Regelverk som ivaretar beskyttelse av arbeidsmiljøet mot biologiske faktorer under arbeidsdagen med ulike avfallsstrømmer
  • Faglig bakgrunn om hvordan man unngår smitte 
  • Innføring av interne rutiner, hygienisk praksis og beskyttelse mot smitte
  • Risikovurdering ved håndtering av avfall Risiko for håndtering av spesifikke avfallsstrømmer og operasjoner 
  • Verktøy for risikohåndtering –  Sikker jobb analyse

Deltakerpris er 3.750. Ta kontakt for grupperabatt (fra 5 personer) og tilbud om internkurs.

Neste kursdato: 

  • 27. november 2024
  • 2. april 2025

Flere
artikler

nb_NONO