Ny kompetanse på emballasje og sirkulær økonomi

Norwaste fortsetter å vokse, med Amund Aalstad får vi betydelig kompetanse til vår ekspertise innen emballasje og sirkulær økonomi.

Amund har i flere år jobbet som rådgiver for en rekke virksomheter innen dagligvarehandel, næringsmiddel- og emballasjeindustri. I tillegg har han vært prosjektleder for Circular Packaging Cluster, en næringsklynge som gjennom tverrindustrielt klyngesamarbeid har som mål å skape verdens mest effektive og sirkulære verdikjede for emballasje og plast. 

Hvorfor valgte du å jobbe i Norwaste? 

Etter mange år som selvstendig konsulent ønsket jeg å bli en del av et større fagmiljø. Norwaste er i en spennende utvikling og har en solid faglig tyngde innen avfallsbransjen. Gjennom å være en del av Norwaste teamet vil jeg kunne kombinere min erfaring og kunnskap innen sirkulære verdikjeder for mat og emballasje med Norwaste solide kompetanse på avfall og avfallshåndtering. Dette gir mange spennende muligheter for å bidra med løsninger som samfunnet vårt står overfor i skiftet til en sirkulær økonomi

Hva ønsker du å utrette i Norwaste?

Den lineære økonomien er en av de viktigste årsakene til klimaendringer i verden. Vi må over til en sirkulær økonomi hvor vi reduserer forbruket av ressursene og sikrer at materialer gjenvinnes til nye produkter og råvarer. Denne overgangen vil stille store krav til alle sektorer i samfunnet, og jeg ønsker å være en bidragsyter i denne utviklingen. I Norwaste får jeg muligheten til å jobbe 

Regelverket for produsenter er i endring, med stadig nye krav fra EU, både innenfor produsentansvar og emballasjeforordningen. Med Amund på laget får vi solid kompetanse innenfor emballasjedesign og andre titlak som er viktige for å redusere avfallsmengdene, sier daglig leder Henrik Lystad.

Flere
artikler

nb_NONO