Minikonferanse Kysttransport og sirkulære verdikjeder for avfall
Den 25. oktober inviterer Norwaste og Oslo havn til konferanse om kysttransport og sirkulære verdikjeder for avfall – Endrer sirkulærøkonmien transportbehovene?
Den 25. oktober inviterer Norwaste og Oslo havn til konferanse om kysttransport og sirkulære verdikjeder for avfall – Endrer sirkulærøkonmien transportbehovene?

 Konferansen er gratis og 
vil holdes i Oslo Havn sine lokaler (Skur 38 Hovedkontor, Akershusstranda 19)  kl: 11.00 til 15.45.
Det er begrenset plasser så ikke nøl med å melde deg på! For å delta på konferansen kan du melde deg på skjema her
Frist for påmelding er 20. oktober.

 Om konferansen

Økte krav til kildesortering og etterbehandling endrer transportbehov og verdikjeder for avfallsstrømmene. Hvordan verdikjedene endres er uoversiktlig og det er behov for økt kompetanse på transportbehovene. Prosjekt Kysttransport inviterer til konferanse om temaet i Oslo den 25. oktober. Det vil blant annet være innlegg om hvordan dagens transportmodeller fanger opp det endret transportbehovet i sirkulærøkonomien. Det vil være flere innlegg fra bransjen om sirkulære verdikjeder i praksis. Prosjektpartnerne vil også presentere nøkkelbudskapet fra prosjektet.  Håper du har anledning til å komme!

Program 

 

11.00 – 11.30 Lunsj og mingling

11.30 – 11.45 Åpning og velkommen – Sirkulærøkonomi ved havner, Carl Johan Hatteland, ved Oslo havn

11.45 – 12.00 Endrede krav til avfallshåndtering og sirkulærøkonomi ved Henrik Lystad, Norwaste

12.00 – 12.20 Hvordan fanger dagens transportmodeller opp det endret transportbehovet i sirkulærøkonomien? Inger Beate Hovi, Forskningsleder Næringsøkonomi og godstransport, Transportøkonomisk institutt

12.20 – 12.40 Sirkulærøkonomi i Oslo kommune, ved Hans Petter Karlsen, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

12.40 – 13.00 Norwaste presenterer nøkkelbudskap og hovedfunn i prosjektet, ved Ine Geitung, Norwaste

13.00 – 13.20 Pause

13.20 – 13.40 Innlegg fra bransjen – Scan Logistic Partner – Sjøtransport av avfall – Kenneth Lindquist

13.40 – 14.00 Innlegg fra bransjen – Samskip / Norlines –  Bærekraftig avfallslogistikk – Are Grathen

14.00 – 14.20 Innlegg fra bransjen – Geminor – Flytte avfall i avfallshierakiet – Bjørn Håland

14.20 – 14.30 Pause

14.30 – 14.45 Innlegg fra organisasjonene – Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs ved Johanne Solheim

14.45 – 15.00 Innlegg fra organisasjonene – Avfall Norge

15.00 – 15.15 Innlegg fra organisasjonene – Samfunnsbedriftene Norske Havner ved Arnt-Einar Litsheim

15.15 – 15.30 Innlegg fra organisasjonene  – Kystrederiene

15.30 – 15.45 Avslutning

Om prosjekt Kysttransport:

Kysttransport 3 er igangsatt av Oslo Havn og en oppfølging fra Oslo havns tidligere prosjekt Kysttransport 1 og 2. Prosjektet er støttet av Klimasats. Prosjektet har som mål å utvikle samarbeidet mellom havner og avfallsbesittere og se på mulighet for sjøbasert logistikk for reduserte klimautslipp og økt materialgjenvinning av avfall. Prosjektet tar utgangspunkt i tre case-kommuner; Oslo, Harstad og Vadsø. Dette er tre svært forskjellige kommuner og representerer den store bredden i Kommune-Norge.

 

Deltakere i prosjektet:

Prosjektet med deltakere fra deltar Hålogaland ressursselskap, Harstad havn, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo, Oslo Havn, Vadsø kommune, Vadsø Havn, Avfall og ressurs og Norske Havner (Samfunns-bedriftene), Avfall Norge og Kystrederiene. I tillegg koordinerer prosjektet med Narvik havn sitt prosjekt «Sirkulær havnesatsing”. 

Flere
artikler

nb_NONO