Ny ansettelse i Norwaste
Ine kommer fra 5 år i Oslo REG, hvor hun har jobbet med forvaltning av avfall og tjenesteutvikling innen renovasjon. Hun har blant annet jobbet med innføring av kildesortering i skolene i Oslo som har krevd godt samarbeid mellom kommuneadministrasjonen og flere etater.

Ine Geitung begynner som konsulent i Norwaste

Hun har også jobbet med digitalisering og innføring av RFID teknologi i tjenesten. Ine har Mastergrad fra UiO innen samfunnsgeografi, og leverte masteroppgave om delingsøkonomi i Cape Town.

Hvorfor valgte du Norwaste?
Jeg syns det er spennende å få arbeide i et selskap i vekst, og få være med å forme Norwaste. Det er viktig at avgjørelser innen renovasjon og forvaltning av avfall gjøres basert på  kunnskap og forskning, og dette håper jeg å kunne bidra med i Norwaste.

Hva vil du utrette i Norwaste?
Jeg har lyst til å biddra til omstillingen til den grønne, sirkulære økonomien og en bedre forvaltning av verdens naturressurser. Det endelige målet er jo å redde verden fra den pågående klimakrisen.

Vi i Norwaste gleder oss til at Ine tiltrer sin stilling som konsulent 1. Mai.

Flere
artikler

nb_NONO