Ekspandert plast må resirkuleres i høyere grad
Forsøpling av isopor i naturen. Foto brukt med godkjenning av Grimstad kommune
Prosjektet ble utført i samarbeid med Bergfald Miljørådgivere og SALT Lofoten. Et tverrfaglig samarbeid har gitt en rapport til Miljødirektoratet som viser status på EPS, innen produksjon, avfallshåndtering og mulige tiltak for å redusere forsøpling.

Omfattende studie på forsøpling av ekspandert plast er publisert

Prosjektet ble utført i samarbeid med Bergfald Miljørådgivere og SALT Lofoten på oppdrag fra Miljødirektoratet. Et tverrfaglig samarbeid har levert en rapport til Miljødirektoratet som viser status på EPS innen produksjon, avfallshåndtering og mulige tiltak for å redusere forsøpling.

Ekspandert plast, også kjent som isopor, er et av de vanligste funnene i ryddeaksjoner både innenlands og ved kysten. Materialet er svært lett og har gode isolerende egenskaper og brukes blant annet som konstruksjons- og isolasjonsmateriale i bygg, som støtdempende og isolerende emballasje og i flytelementer til marine og maritime formål.

Det brukes mer enn av 70 000 tonn ekspandert polystyren (EPS) i Norge årlig. Innenfor noen bruksområder som emballasje er det verdikjeder som sørger for materialgjenvinning av noe ekspandert plast ved endt livstid. Ved andre bruksområder som bygg og anlegg, som utgjør over halvparten av den årlige bruken, er det få systemer på plass for å resirkulere de store mengdene med EPS som brukes som konstruksjons- og isolasjonsmateriale. 

I rapporten kan du lese mer om hvor mye ekspandert plast som settes på markedet, mekanismene som fører til forsøpling, og tiltak som kan begrense denne forsøplingen.

Les rapporten på Miljødirektoratets nettsider.

Flere
artikler

nb_NONO