Biltrafikk er en stor kilde til forsøpling
Norwaste og Hold Norge Rent har kartlagt forsøpling langs veg i Innlandet fylke. Her er Ine Geitung avbildet fra fylkesvei 240 på Hadeland
Denne sommeren har Norwaste kartlagt forsøpling langs tre veger i Innlandet fylke. Dette er en del av Hold Norge Rent sitt prosjekt «På rett veg», med bistand fra Mesta og Innlandet fylkeskommune.

Norwaste er på trykk i kommunalteknikk, utgave 4/2022 side 42. Hele artikkelen kan du lese HER. Under følger en oppsummering av hva som står i artikkelen.

Forsøplingen langs veg på 3 forskjellige strekninger ble målt hver fjerde uke mellom mai og august. Avfallet ble sortert og veid i over 40 ulike kategorier. Resultatet forteller oss hva det er som forsøples langs veinettet, og hvor mye søppel som tilføres over tid. Ved å ta hensyn til trafikktall kan resultatene aggregeres opp til et estimat over forsøpling i hele fylket.

Resultatene fra undersøkelsen sommeren 2022 viser at omlag 3,2 millioner gjenstander, tilsvarende 50 tonn forsøpler vegene i Innlandet fylke årlig. Figuren under viser fordelingen av avfallet fra analysene.

Hvorfor forsøples det?

Strekningene ble nøye valgt ut for å forstå mer av konteksten til hvorfor det forsøples. For å utelukke forsøpling fra andre enn bilister ble strekninger uten fortau, gang- og sykkelsti valgt ut. To av strekningene ligger i nærhet til utfartssteder, mens en strekning var i mer grisgrendt område. Målt i antall var 35 prosent av avfallet knyttet til take away emballasje. Avfall relatert til vedlikehold av veg og kjøretøy står for åtte prosent og tobakksemballasje, som snusbokser og sigarettpakker, var syv prosent av forsøplingen. Det er vanskelig å si nøyaktig hvordan og hvorfor avfallet har havnet på avveiet, det kan være bevisst kastet eller ubevisst mistet, eksempelvis ved å falle av et lasteplan, blåse bort gjennom åpne vinduer eller lignende. Det antas at mesteparten av avfall havnet langs vegen var bevisst kastet.
Bananskall og matrester ble også observert. Matavfall kan gi økt fare for påkjørsel av ville dyr og skape farlige situasjoner. Noen er gjerne ikke klar over dette, og kaster det ut av vinduet i god tro om at det er organisk og brytes ned i naturen. 

Fordeling i etter antall funnet gjenstander av alt avfallet funnet langs veg i prosjekt “på rett veg”

Flere
artikler

nb_NONO