Norwaste AS stiftet
Med Bjørn Kopstad og Henrik Lystad som partnere er Norwaste AS stiftet som et rådgivningsselskap innen avfall og gjenvinning.

Med Bjørn Kopstad og Henrik Lystad som partnere er Norwaste AS stiftet som et rådgivningsselskap innen avfall og gjenvinning.

Henrik Lystad kommer fra jobben som fagdirektør i Avfall Norge, der han har vært i 16 år. Bjørn Kopstad har tidligere jobbet 17 år i Norsk Gjenvinningkonsernet med ulike ledelsesoppgaver, og de senere år vært involvert med Auritus og bransjenyhetsbrevet Insider. I Norwaste vil Henrik være daglig leder, mens Bjørn er styreleder og partner.

-Etter mange år i Avfall Norge blir det spennende å prøve seg på andre utfordringer innen bransjen, sier Henrik Lystad. Jeg har stor tro på at det er behov for et kunnskapsbasert rådgivningsselskap med den profilen Norwaste har.

Med på laget får Norwaste to andre erfarne seniorer i Knut Bakkejord og Bård Jørgensen.

Knut har fulgt bransjen i 30 år og har i Trondheim vært prosjektleder for utbygging av et ettersorteringsanlegg og tilhørende avfallsstrategi for Midt-Norge, samt ny avfallsplan for Trondheim kommune.

Bård kommer fra stillingen som administrerende direktør i Remiks, der han har bygget opp det kommunale avfallsselskapet i Tromsø fra en etat til en moderne kommunal bedrift.

Flere
artikler

nb_NONO