Line Blytt begynner i Norwaste 1. August
Norwaste sin nye tilvekst er en tungvekter innenfor håndtering av avløpsslam og organisk avfall.

Norwaste sin nye tilvekst er en tungvekter innenfor håndtering av avløpsslam og organisk avfall.

Line Blytt er utdannet Sivilagronom fra NMBU med nesten 30 års erfaring fra offentlig forvaltning og privat sektor innen miljøfaglig rådgivning. Hun tiltrer 1. august.

– Vi er veldig stolte av å kunne ønske Line velkommen til Norwaste, sier daglig leder Henrik Lystad. Med Line på laget styrker vi oss inn mot håndtering av ulike typer organisk avfall, der Line i en årrekke har vært aktiv og bidratt til utvikling av bransjen. Hun ledet blant annet prosjektet som sørget for at norske komposteringsanlegg kunne fortsette driften på en hensiktsmessig måte da animaliebiproduktforordningen (ABP) skulle innføres i Norge.

Litt om Line Blytts innholdsrike karriere: 

  • 8 år som forsker ved NLH (nå NMBU) innen radioøkologi hvor hun kartla hvordan radioaktiv forurensning fra Chernobyl utartet seg i både fauna og flora.
  • I Landbrukstilsynets gjødselsvareavdeling, som senere ble lagt innunder Mattilsynet, jobbet hun som rådgiver innen lovverk og kvalitet på animalske biprodukter, slam og kompost, med oppgaver blant annet innenfor kvalitetskoordinering og utvikling av internkontroll.
  • Fra Mattilsynet ble hun rekruttert til Aquateam som rådgiver og gruppeleder innen miljø og forurensning, hvor hun i hovedsak jobbet med prosesser knyttet mot kvalitet, hygiene og gjenvinning av organisk avfall og slam.
  • I 2013 ble Aquateam kjøpt opp av Cowi, og i de påfølgende årene har Line vært utviklings- og markedsleder i avdeling industri og prosess under divisjon for vann og miljø hos Cowi, fungert som daglig leder for Vannklyngen fra 2015 til 2017, og tiltrådte som daglig leder for Aquateam Cowi fra 2019.

Les mer om Line på hennes LinkedIn.

Hos Norwaste vil Line blant annet arbeide for å løfte beste håndtering av slam, matavfall og organisk avfall inn på kartet. Med nye krav til utsortering og materialgjenvinning av mat-, park- og hageavfall fra 2023 må norske kommuner og avfallsselskap veiledes i strategi og tilgjengelig handlingsrom. Det skjer mye på dette feltet for tiden både nasjonalt og internasjonalt.

Flere
artikler

nb_NONO