Utviklingen av utvidet produsentansvar i Ghana og andre mellominntektsland
Innleggsbilde EPR prosjekt
Sammen med Plastic REVolution Foundation har Norwaste kartlagt utviklingen av utvidet produsentansvar (EPR) i Ghana og sammenlignbare land.

Sammen med Plastic REVolution Foundation har Norwaste kartlagt utviklingen av utvidet produsentansvar (EPR) i Ghana og sammenlignbare land.

Utvidet produsentansvar, EPR, kan være et kraftig politisk verktøy for å nå mål innen avfallshåndtering, som økt resirkulering og verdikjedeutvikling, samt redusert forsøpling. Med sin historie fra Europa i begynnelsen av 1990-tallet har det vist seg å være et verdifullt verktøy for å sikre kapasitetsbygging innen sortering og gjenvinning av avfall.
Plastic REVolution Foundation, PRF, undersøker mulighetene for å bygge et pyrolyseanlegg i Accra, Ghana (les tidligere artikkel om forstudierapport). Norwaste har sammen med PRF gjennomgått status for utvidet produsentansvar i Ghana og sammenlignbare mellominntektsland med lovende utvikling innen produsentansvar. Studien ble finansiert av Handelens Miljøfond.

Utvidet produsentansvar er svært relevant for mellominntektsland over hele verden. Med mangel på finansiering av avfallshåndtering og lite miljøkontroll over deponering, kan produsentansvaret utgjøre et viktig alternativ for nasjonale myndigheter til å bygge opp infrastruktur for sortering og resirkulering og dermed hindre at avfallet ender som forsøpling eller på dårlig kontrollert fyllplasser.
Rapporten gir en generell innføring i EPR, inkludert prosessen med å implementere dette som et politisk verktøy, og erfaringer fra andre mellominntektsland. Videre gis en status over den pågående prosessen i Ghana.

Les hele rapporten om utvidet produsentansvar her.

Les artikkelen på PRFs hjemmeside

Les også:

Redusert forsøpling gjennom bedre oppsamlingsløsninger

Er materialgjenvinning av blandet plastavfall ved pyrolyse innen rekkevidde?

Norwaste utreder avfallstransport over sjøveien

Hold deg oppdatert med Norwastes nyhetsbrev og kommende arrangement

Flere
artikler

nb_NONO