Rapport: Muligheter for pyrolyse av blandet plast
Tittelbilde rapport om pyrolyse av blandet plast
Er blandet plast egnet til pyrolyse?
Norwaste har undersøkt muligheter for materialgjenvinning av blandet plast med pyrolyse på oppdrag fra Handelens Miljøfond.

En mulighetsstudie

Prosjektet om pyrolyse av blandet plast er gjennomført med støtte fra Handelens Miljøfond i samarbeid med ROAF og IVAR og Plastic REVolution Foundation.
(Les: Er materialgjenvinning av blandet plastavfall ved pyrolyse innen rekkevidde?).

I prosjektet er status og mulighetene for materialgjenvinning av blandet plast ved en pyrolyseprosess undersøkt.

Rapporten beskriver rammevilkårene for materialgjenvinning ved pyrolyse, teknologien og viktige markedsaktører. I tillegg er det tatt ut representative prøver av blandet plast fra ettersorteringsanleggene til IVAR og ROAF, som i dag går til energigjenvinning.

Pyrolyse av plastavfall har et stort potensiale der mulighetene for mekanisk materialgjenvinning er begrenset og der plastkvaliteten ikke begrenser utbytte til teknologien vesentlig. Gitt at det lykkes å pyrolysere blandet plast med en rimelig høy virkningsgrad og bruke pyrolyseoljen i produksjon av ny plastråvare, så kan det forventes at dette gir en høy betalingsvilje (gate-fee), særlig i Norge og andre EØS-land. Dette fordi strenge EU-krav til materialgjenvinning av blant annet emballasje blir krevende å nå med mekanisk resirkulering alene.

Last ned rapporten: Rapport 5 2020: Muligheter for pyrolyse av blandet plast.

Les også:

Redusert forsøpling gjennom bedre oppsamlingsløsninger

Norwaste i banebrytende pyrolyseprosjekt i Ghana

Er materialgjenvinning av blandet plastavfall ved pyrolyse innen rekkevidde?

Norwaste utreder avfallstransport over sjøveien

Hold deg oppdatert med Norwastes nyhetsbrev og kommende arrangement

Flere
artikler

nb_NONO