Er materialgjenvinning av blandet plastavfall ved pyrolyse innen rekkevidde?
Fremhevet bilde pyrolyse av blandet plast
Sigvart Eggen og Terje Skovly inspiserer blandet plast ved ROAF
Norwaste utfører mulighetsstudie på pyrolyse av blandet oppdrag fra Handelens Miljøfond.

De siste årene har det vært voldsom aktivitet på pyrolysefronten verden over. En rekke selskaper har sprunget ut med lovnader om at deres teknologi kan materialgjenvinne plast med høyt utbytte og lave prosesskostnader. Men er det så enkelt, og kan disse bedriftene holde det de lover? En viktig oppgave i et prosjekt for handelens miljøfond er å gå gjennom eksisterende bedrifter for å sammenligne prosesser, råvarekrav og produkter. I prosjektet for Handelens Miljøfond skal Norwaste vurdere mulighetene for resirkulering av blandet plast med hjelp av pyrolyse.

Det finnes i dag to ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall i Norge; i Stavanger/Sandnes (IVAR) og Romerike (ROAF), og arbeidet er i gang med å få oppført flere i blant annet Fredrikstad (ØAS)  og Trøndelag (Sesam).

I disse anleggene sorteres plast i rene plastfraksjoner som polypropylen og polyetylen slik at disse kan gjenvinnes mekanisk til regranulat. Rene plastfraksjoner er allerede i dag en ressurs som kan selges på det åpne markedet. I sorteringsprosessen sorteres det imidlertid ut en god del plast, som man med dagens teknologi ikke får klassifisert. Dette er nødvendig for å sikre høy kvalitet på rene fraksjoner, men fører også til at man får en stor mengde blandet «lavkvalitets» plast

Dette materialet, som utgjør en betydelig del av plastavfallet fra husholdningene blir i dag sendt direkte til energigjenvinning, og andre steder i verden til deponering eller til og med åpne dump sites, ettersom det er både vanskelig og kostbart å materialgjenvinne. Dersom denne plasten kan resirkuleres kjemisk til råstoff for ny plastproduksjon, vil dette bety store framskritt for plastkretsløpet og en sirkulær økonomi.

Prosjektet – et samarbeid mellom Norwaste, ROAF, IVAR og Plastic REVolution Foundation (PRF) – undersøker hvorvidt blandet plast fra sorteringsanlegg og andre plastfraksjoner i Norge kan materialgjenvinnes kjemisk. Blant annet skal ulike typer plastavfall analyseres og vurderes opp mot tilgjengelige pyrolyseprosesser og deres kvalitetskriterier.  Prosjektet skal legge til rette for økt materialgjenvinning av plast.

Les også:

Handelens Miljøfond tildeler Norwaste oppdrag rettet mot plast.

Norwaste feirer 1-års jubileum

Hold deg oppdatert med Norwastes nyhetsbrev og kommende arrangement.

Norwaste’s miniabonnement på konsulenttjenester

Flere
artikler

nb_NONO