NORWASTE FLYTTER OG UTVIDER
Norwaste flyttet i sommer inn i nye og større lokaler i Øvre Vollgate 13, og har fra august utvidet rådgivningsteamet med to personer.

Vi ser økende behov for våre tjenester, blant annet innenfor forretningsutvikling, verdikjeder for plast og plukkanalyser. Derfor er det veldig hyggelig at Eskild og Emma ville komme til oss i Norwaste, sier daglig leder Henrik Lystad.

Eskild kommer fra AION som er Akers satsning på sirkulær økonomi. Her jobbet han med salg, forretningsutvikling og prosjektledelse. Før det jobbet Eskild i Felleskjøpet som Innkjøpssjef, med blant annet innkjøp av avfallstjenester, i tillegg til at han var prosjektleder for Felleskjøpets sirkulære landbruksplastprosjekt. Eskild har en master i International Business fra Copenhagen Business School.

Hvorfor valgte du Norwaste?
Jeg valgte Norwaste fordi jeg ønsket å kunne bruke mye av kompetansen og kunnskapen jeg har opparbeidet meg om sirkulære verdikjeder. Samtidig er Norwaste et konsulenthus med stor faglig tyngde innenfor avfall som gjør at jeg kan utvikle meg videre på området. Jeg kommer i tillegg til å være rådgiver til å jobbe mye med forretningsutvikling, noe som er spennende fordi dette selskapet har store muligheter for vekst.

Hva vil du utrette i Norwaste?
I Norwaste så ønsker jeg å kunne hjelpe bedrifter og offentlige organisasjoner å bli bedre på sirkulærøkonomi. Det å kunne ombruke materialer er viktig for å begrense klimafotavtrykket til nye varer og vi må gå mot et samfunn hvor vi frakobler økonomisk vekst fra ressursbruk.

Emma kommer rett fra universitetet med en mastergrad i International Environmental Studies fra NMBU og bachelor i utviklingsstudier fra Oslo Met. Gjennom studiene har hun tilegnet seg kunnskap fra et bredt spekter av klima- og miljø problemstillinger. Hun har også skrevet oppgave om EE-avfallshåndering i Ghana. I tillegg til studiene har hun jobbet for miljøstiftelsen ZERO, blant annet med energisystemer og konferansekoordinering.

Hvorfor valgte du Norwaste?
Jeg følte meg umiddelbart trukket mot Norwaste på grunn av selskapets betydelige potensiale og de spennende prosjektene de er involvert i. Selv etter å ha utforsket ulike aspekter av miljøsektoren, har avfallsbransjen alltid virket særlig fengslende for meg. Jeg er overbevist om at det vil være en bratt læringskurve, og jeg ser frem til muligheten til å påvirke og dele kunnskap for å bidra til konkrete løsninger og forbedringer.

Hva vil du utrette i Norwaste?
I min rolle i Norwaste ønsker jeg å være med på å fremme en mer bærekraftig tilnærming til avfallshåndtering. Jeg ser frem til å kunne bidra til innføringen av konsepter knyttet til den sirkulære økonomien. Min ambisjon er å kunne ta del i utviklingen av løsninger som vil ha en reell og positiv innvirkning på vårt miljø og samfunn.

 

Vi i Norwaste gleder oss til ha de med på laget. 

Flere
artikler

nb_NONO