Trondheim reduserte feilsortering av matavfall
Norwaste har utført plukkanalyser av husholdnings- og næringsavfall i Trondheim kommune
Norwaste har vært i Trondheim og gjennomført to omfattende plukkanalyser for Trondheim Renholdsverk AS (TRV). Formålet med analysene var å se på sammensetningen av husholdningsavfallet, hvor stor andel av restavfallet som er sorterbart og feilsorteringer i de kildesorterte fraksjonene. En del av oppdraget å se på fordelingen mellom matsvinn og ikke nyttbart matavfall.  Den første analysen ble gjennomført høsten 2021 hvor ca. 6,3 tonn med papp og papir, plast og glass og metall og restavfall ble sortert i 53 fraksjoner. På daværende tidspunkt hadde ikke Trondheim kildesortering av matavfall. Etter analysen har TRV utrullet kildesorteringssystem for matavfall i utvalgte områder. For å måle effekten av tiltaket ble det lagt opp til en tilsvarende analyse av husholdningsavfallet i februar 2022.  Til tross for at det fremdeles er matavfall i restavfallet viser resultatene at det er en nedgang fra 45 % til 33 % matavfall i restavfallet etter innføring av innsamlingsløsning for matavfallet.  I tillegg til plukkanalyser av husholdningsavfallet har Norwaste gjort analyser av kommunalt virksomhetsavfall i Trondheim kommune. Her ble avfall fra barnehager, skoler og helse- og velferdshus undersøkt.   Previous Next

Flere
artikler

nb_NONO