Innleggsbilde EPR prosjekt

Utviklingen av utvidet produsentansvar i Ghana og andre mellominntektsland

Sammen med Plastic REVolution Foundation har Norwaste kartlagt utviklingen av utvidet produsentansvar (EPR) i Ghana og sammenlignbare land.