Tittelbilde rapport om pyrolyse av blandet plast

Rapport: Muligheter for pyrolyse av blandet plast

Norwaste har undersøkt muligheter for materialgjenvinning av blandet plast med pyrolyse på oppdrag fra Handelens Miljøfond.

Rapport: Muligheter for pyrolyse av blandet plast Read More »