Aktuelt

Lystgass er ingen spøk: en økende avfallstrend

Norwaste jobber for tiden på vegne av Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune med å utvikle et solid kunnskapsgrunnlag om hvordan man håndterer lystgass (dinitrogenoksid) i avfallssammenheng. Avfall fra brukte lystgassbeholdere, ofte brukt som rusmiddel, har opplevd en betydelig økning i kommunen nylig. Denne økningen har ført til flere utfordringer, inkludert forsøpling og risiko for

Lystgass er ingen spøk: en økende avfallstrend Read More »

Forbedring av avfallshåndteringen på Bali 

I likhet med resten av Indonesia har Bali etablert mini-gjenvinningsstasjoner, kjent som TPS3R, for å håndtere sorteringen av materialgjenvinnbart avfall som plast, glass og metall. Disse anleggene komposterer også organisk avfall og omlaster restavfall til deponi. Norwaste har samarbeidet med konsulentselskapet Delterra, tidligere McKinsey.org, for å optimalisere driften av disse anleggene. Resultatet har vært en

Forbedring av avfallshåndteringen på Bali  Read More »

Ny kompetanse på emballasje og sirkulær økonomi

Norwaste fortsetter å vokse, med Amund Aalstad får vi betydelig kompetanse til vår ekspertise innen emballasje og sirkulær økonomi. Amund har i flere år jobbet som rådgiver for en rekke virksomheter innen dagligvarehandel, næringsmiddel- og emballasjeindustri. I tillegg har han vært prosjektleder for Circular Packaging Cluster, en næringsklynge som gjennom tverrindustrielt klyngesamarbeid har som mål

Ny kompetanse på emballasje og sirkulær økonomi Read More »

nb_NONO