Kan deponiavfall i Etiopia erstatte kull i lokal sementproduksjon?

Norwaste har vært i Etiopia og ledet en avfallsanalyse i samarbeid med Penda Paper.

Kan deponiavfall i Etiopia erstatte kull i lokal sementproduksjon? Read More »