september2020

Norwaste utreder avfallstransport over sjøveien

Norwaste samarbeider med fire norske havner for å se på om skipstrafikken kan effektivisere avfalls- og gjenvinningsbransjen. Oslo Havn KF har tatt initiativ til et prosjekt som er navngitt Kysttransport II og er finansiert med statlig støtte.  Prosjektet ønsker å identifisere kysttransportens potensiale for en transporteffektivisering av avfall og resirkulerte råvarer og muligheten for reduserte …

Norwaste utreder avfallstransport over sjøveien Les mer »

nb_NONO