Norwaste tilbyr et effektivt halvdags introduksjonskurs rettet mot nyansatte i bransjen, styremedlemmer og andre som har befatning med avfall og gjenvinning.

Read More »