november2023

Ny kompetanse på emballasje og sirkulær økonomi

Norwaste fortsetter å vokse, med Amund Aalstad får vi betydelig kompetanse til vår ekspertise innen emballasje og sirkulær økonomi. Amund har i flere år jobbet som rådgiver for en rekke virksomheter innen dagligvarehandel, næringsmiddel- og emballasjeindustri. I tillegg har han vært prosjektleder for Circular Packaging Cluster, en næringsklynge som gjennom tverrindustrielt klyngesamarbeid har som mål

Ny kompetanse på emballasje og sirkulær økonomi Read More »

nb_NONO