desember2023

Forbedring av avfallshåndteringen på Bali 

I likhet med resten av Indonesia har Bali etablert mini-gjenvinningsstasjoner, kjent som TPS3R, for å håndtere sorteringen av materialgjenvinnbart avfall som plast, glass og metall. Disse anleggene komposterer også organisk avfall og omlaster restavfall til deponi. Norwaste har samarbeidet med konsulentselskapet Delterra, tidligere McKinsey.org, for å optimalisere driften av disse anleggene. Resultatet har vært en

Forbedring av avfallshåndteringen på Bali  Read More »

nb_NONO