News

Foto: Rune Kjørmo / Plan- og Bygningsetaten

Norwaste maps litter in Oslo municipality

In collaboration with the City of Oslo, Norwaste has received support from the Handelens Miljøfond to map littering in Oslo. The project will provide key figures on annual plastic waste from the most important clean-up activities in Oslo municipality. Today, there is no total overview of the littering situation in Oslo, the project will therefore contribute valuable insight and data on the amount and type of waste that goes astray through littering.

Norwaste maps litter in Oslo municipality Read More »

Waste facilities have different frameworks and conditions

Norwaste har kartlagt ulikheter i hvordan statsforvalterene stiller krav til avfallsanlegg som mottar, mellomlagrer og behandler avfall. Kartleggingen viser at det er forskjeller i krav til avfallsanlegg, både fra fylke til fylke, men også innad i samme fylke. Det er forskjeller i oppbyggingen av tillatelsene, hvordan innholdet er strukturert, hvilke krav som er stilt og

Waste facilities have different frameworks and conditions Read More »

en_USEN